Ga naar de inhoud

Over Vrije Vogels

Over ons als vrije vogels

Wij kunnen je altijd helpen met je vogelvrije werkzaamheden.

Je moest vroeger echt wel iets heel misdadigs hebben begaan, mocht je vogelvrij worden verklaard. Je werd dan buiten de bescherming van de wet geplaatst. Alle burgerlijke- en publieke rechten werden de vogelvrij ontnomen.

De termen “vrije vogels” en “vogelvrij” lijken op het eerste gezicht op elkaar, maar er zit een groot verschil tussen de twee uitdrukkingen. “Vrije vogels” verwijst naar vogels die niet in gevangenschap leven en vrij rondvliegen, terwijl “vogelvrij” een juridische term is die verwijst naar iemand die veroordeeld is tot een straf waarbij die persoon zijn of haar burgerrechten verliest.

De overeenkomst tussen de twee termen is dat ze allebei verwijzen naar iets of iemand die vrij is van beperkingen. Vrije vogels zijn vrij van gevangenschap en vogelvrij zijn mensen vrij van bepaalde juridische beperkingen.


contacteer ons

Zo Vrij Als Een Vogel?

NEE! Dat niet bepaald. Want je was als vogelvrij verklaarde eerder continu op de vlucht. En vervolging hing altijd in de lucht. Vogels slaat eerder op prooi zijn voor vogels, of als aas zijn op het galgenveld.

Vogelvrij Verklaarden

De bekendste vogelvrijverklaarde is natuurlijk Robin Hood. Maar ook Maarten Luther en Willem van Oranje (die toch ook als helden worden beschouwd) waren eigenlijk vogelvrij.

De term “vogelvrij verklaard” wordt gebruikt wanneer iemand door een rechter of een andere autoriteit veroordeeld is tot een straf waarbij die persoon zijn of haar burgerrechten verliest. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand niet meer mag stemmen, mag reizen of mag bezit nemen van eigendommen. Voorbeelden van mensen uit de historie die vogelvrij zijn verklaard zijn:

  • William Wallace, een Schotse held die vogelvrij werd verklaard door Engeland voor zijn rol in de Schotse Onafhankelijkheidsoorlogen in de 13e eeuw.
  • Jean Lafitte, een Franse piratenkapitein die vogelvrij werd verklaard door de Verenigde Staten voor zijn rol in de piraterij in de Golf van Mexico in de 19e eeuw.

Overdrachtelijk bedoeld

Niet letterlijk, maar in figuurlijke zin wordt ‘vogelvrij’ gebruikt voor groepen/personen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In de uitdrukking “vogelvrij” komt vaak ook een andere betekenis voor, namelijk mensen die geen baan hebben en geen verantwoording hebben aan anderen. Dit is een verwijzing naar de vrijheid die deze mensen zouden hebben. Het verwijst echter niet naar de juridische status zoals hierboven beschreven.

Betekenissen van Vogelvrij

  1. Iedereen mag je vervolgen
  2. Onbeschermd
  3. Rechteloos
  4. Vredeloos
  5. Stomme film (1916)
  6. Vogelvrij Festival


Lees meer » (wiki)